ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η εύκαμπτη συσκευασία παρέχει ιδανικές λύσεις για τα σημερινά περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς επιτρέπει την πιο αποτελεσματική χρήση πόρων, ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί τη λειτουργικότητα της συσκευασίας. Έχοντας τη δυνατότητα να αποφέρει σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, αποτελεί την μόνη βιώσιμη επιλογή που μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα σύγχρονα ζητούμενα.

Στην Κ.ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. έχουμε αναλάβει την μακροπρόθεσμη δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, προκειμένου να είμαστε ένας βιώσιμος και προσανατολισμένος στο μέλλον προμηθευτής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή απόδοση και ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Με αίσθημα ευθύνης για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, φροντίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας να είναι οικολογικά ενημερωμένο και στοχεύουμε στην αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των καταναλωτών. 

Στρατηγικά, εφαρμόζουμε την διαδικασία ανάπτυξης τριών βιώσιμων λύσεων για τον σχεδιασμό και την παραγωγή μας.

Λεπτοτερα
υλικα

Με την χρήση πιο λεπτού φιλμ μπορούμε να πετύχουμε μειωμένη χρήση πρώτων υλών, παραγωγή λιγότερων αποβλήτων και κατ’ επέκταση μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

Yλικα
Monolayer

Τα monolayer είναι νέα υλικά με ιδιότητες υψηλής προστασίας. Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα εκτύπωσης, άψογη μηχανική επεξεργασία και είναι συμβατά με τις υπάρχουσες διαδικασίες ανακύκλωσης.

Χρηση
ανακυκλωμενου
υλικου
στις συσκευασιες

Υλικά που περιέχουν έως και 30% ανακυκλωμένα πλαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των παραδοσιακών φιλμ χωρίς να επηρεαστούν οι ιδιότητες της συσκευασίας.

Βιωσιμοτητα

Η εύκαμπτη συσκευασία παρέχει ιδανικές λύσεις για τα σημερινά περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς επιτρέπει την πιο αποτελεσματική χρήση πόρων, ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί τη λειτουργικότητα της συσκευασίας. Έχοντας τη δυνατότητα να αποφέρει σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, αποτελεί την μόνη βιώσιμη επιλογή που μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα τα σύγχρονα ζητούμενα.

Στην Κ.ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Α.Ε. έχουμε αναλάβει την μακροπρόθεσμη δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα, προκειμένου να είμαστε ένας βιώσιμος και προσανατολισμένος στο μέλλον προμηθευτής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή απόδοση και ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Με αίσθημα ευθύνης για το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, φροντίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας να είναι οικολογικά ενημερωμένο και στοχεύουμε στην αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης των καταναλωτών. 

Στρατηγικά, εφαρμόζουμε την διαδικασία ανάπτυξης τριών βιώσιμων λύσεων για τον σχεδιασμό και την παραγωγή μας.

Λεπτοτερα
υλικα

Με την χρήση πιο λεπτού φιλμ μπορούμε να πετύχουμε μειωμένη χρήση πρώτων υλών, παραγωγή λιγότερων αποβλήτων και κατ’ επέκταση μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

υλικα
monolayer

Τα monolayer είναι νέα υλικά με ιδιότητες υψηλής προστασίας. Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα εκτύπωσης, άψογη μηχανική επεξεργασία και είναι συμβατά με τις υπάρχουσες διαδικασίες ανακύκλωσης.

Χρηση
ανακυκλωμενου υλικου
στις συσκευασιες

Υλικά που περιέχουν έως και 30% ανακυκλωμένα πλαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση των παραδοσιακών φιλμ χωρίς να επηρεαστούν οι ιδιότητες της συσκευασίας.

EN / EL 

EN / EL