ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

tmhma 

παραγωγησ
φιλμ

Παράγουμε φιλμ με
τριστρωµατικό extruder
φυσητού µπαλονιού
για υλικά LDPE-HDPE.

ΤΜΗΜΑ

εκτυπωσησ φλεξογραφιασ

Παρέχουμε φλεξογραφία
κεντρικού τυµπάνου έως 8 χρωµάτων µε δυνατότητα ανάλυσης 150lpi.

tmhma

ενοποιησης υλικων  λαμιναρισματος

Διαθέτουμε τμήμα ενοποίησης
υλικών χωρίς διαλύτες.

tmhma

σακουλοποιησησ

Δημιουργούμε σακούλες τύπου wicket που ομαδοποιούνται για χρήση από αυτόµατες συσκευαστικές µηχανές ή και για συσκευασία µε το χέρι. Οι παραγόμενοι τύποι είναι πολλοί και προσαρµόζονται στις ανάγκες του πελάτη.

tmhma

κοπησ ρολων

Παράγουμε ρολά για συσκευαστικές µηχανές ή άλλες χρήσεις σε όποια διάσταση απαιτεί η συσκευασία του προϊόντος του πελάτη.

τμημα

διατρησησ φιλμ

 Υπάρχει η δυνατότητα µίκρο- ή µάκρο- διάτρησης τόσο σε ρολά όσο και σε σακούλες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

tmhma 

παραγωγησ
φιλμ

Παράγουμε φιλμ με τριστρωµατικό extruder φυσητού µπαλονιού για υλικά LDPE-HDPE.

tmhma 

εκτυπωσησ φλεξογραφιασ

Παρέχουμε φλεξογραφία κεντρικού τυµπάνου έως 8 χρωµάτων µε δυνατότητα ανάλυσης 150lpi.

tmhma 

ενοποιησης υλικων λαμιναρισματος

Διαθέτουμε τμήμα ενοποίησης υλικών χωρίς διαλύτες.

tmhma 

σακουλοποιησησ

Δημιουργούμε σακούλες τύπου wicket που ομαδοποιούνται για χρήση από αυτόµατες συσκευαστικές µηχανές ή και για συσκευασία µε το χέρι. Οι παραγόμενοι τύποι είναι πολλοί και προσαρµόζονται στις ανάγκες του πελάτη.

tmhma 

κοπησ ρολων

Παράγουμε ρολά για συσκευαστικές µηχανές ή άλλες χρήσεις σε όποια διάσταση απαιτεί η συσκευασία του προϊόντος του πελάτη.

tmhma 

διατρησησ φιλμ

Υπάρχει η δυνατότητα µίκρο- ή µάκρο- διάτρησης τόσο σε ρολά όσο και σε σακούλες.

EN / EL 

EN / EL