ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  UNDER CONSTRUCTION

*ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  UNDER CONSTRUCTION

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

tmhma 

παραγωγησ
φιλμ

Τριστρωματικό extruder
φυσητού μπαλονιού,
για υλικά ldpe-hdpe

Τριστρωματικό extruder
φυσητού μπαλονιού,
για υλικά ldpe-hdpe

ΤΜΗΜΑ

εκτυπωσησ φλεξογραφιασ

Φλεξογραφία κεντρικού
τυμπάνου 8 χρωμάτων
με δυνατότητα ανάλυσης 150lpi

tmhma

ενοποιησης υλικων –λαμιναρίσματος

Λαμιναριστικό
solvent free

tmhma

σακουλοποιησησ

Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί σακούλες τύπου wicket και να τις ομαδοποιεί για χρήση από αυτόματες συσκευαστικές μηχανές ή και για συσκευασία με το χέρι. Οι τύποι που μπορεί να παράγει είναι πολλοί και διαφορετικοί και προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη.

tmhma

κοπησ ρολων

H επιχείρηση διαθέτει τον εξοπλισμό ώστε να μπορεί να παράγει ρολά για συσκευαστικές μηχανές ή για άλλες χρήσεις σε ότι διάσταση απαιτείται από την συσκευασία του προϊόντος του πελάτη.

τμημα

διατρησησ φιλμ

Ο εξοπλισμός που διαθέτει η επιχείρηση της δίνει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει μίκρο- ή μάκρο- διάτρηση τόσο σε ρολά όσο και σε σακούλες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

tmhma 

παραγωγησ
φιλμ

Τριστρωματικό extruder φυσητού μπαλονιού, για υλικά ldpe-hdpe

tmhma 

εκτυπωσησ φλεξογραφιασ

Φλεξογραφία κεντρικού τυμπάνου 8 χρωμάτων με δυνατότητα ανάλυσης 150lpi

tmhma 

ενοποιησης υλικων –λαμιναρίσματος

Λαμιναριστικό
solvent free

tmhma 

εκτυπωσησ σακουλοποιησησ

Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί σακούλες τύπου wicket και να τις ομαδοποιεί για χρήση από αυτόματες συσκευαστικές μηχανές ή και για συσκευασία με το χέρι. Οι τύποι που μπορεί να παράγει είναι πολλοί και διαφορετικοί και προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη.

tmhma 

κοπησ ρολων

H επιχείρηση διαθέτει τον εξοπλισμό ώστε να μπορεί να παράγει ρολά για συσκευαστικές μηχανές ή για άλλες χρήσεις σε ότι διάσταση απαιτείται από την συσκευασία του προϊόντος του πελάτη.

tmhma 

διατρησησ φιλμ

Ο εξοπλισμός που διαθέτει η επιχείρηση της δίνει την δυνατότητα να μπορεί να κάνει μίκρο- ή μάκρο- διάτρηση τόσο σε ρολά όσο και σε σακούλες, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

menu