ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΟΡΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κ. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Α.Ε.

ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Οδός Κ
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 716 01

Τ +30 2810 225212

Μ info@klinakis.co

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 77722127000

ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Διευθυντής Παραγωγής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Υπεύθυνος Ποιότητας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΦΟΡΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κ. ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ Α.Ε.

ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Οδός Κ
ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 716 01

Τ +30 2810 225212

Μ info@klinakis.co

ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ

Διευθυντής
παραγωγής

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ

Υπεύθυνος ποιότητας

EN / EL 

EN / EL